Kategoria

Digi & Web

”Marketing without data is like driving with your eyes closed.” – Dan Zarrella

Tiedätkö, miten asiakkaasi verkossa käyttäytyvät, mitä tietoa he etsivät ja miten he ostavat? On hulluutta heittää rahoja hukkaan vain siksi, ettei mitata oikeita asioita tai oteta opiksi siitä, mitä on jo tehty.

Datavetoinen markkinointi tuottaa paitsi reipasta kassakoneen kilinää, myös arvokasta tietoa strategiseen päätöksentekoon, asiakasymmärryksen syventämiseen sekä markkinoinnin yhä tarkempaan ja kustannustehokkaampaan kohdentamiseen.